SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Utvrđivanje okolnosti pogibije i organizacije rada te odgovornost nadređenog rukovoditelja

Broj: SPS-01-02/26-2019.

Zagreb, 29. 3. 2019. godine

 

RAVNATELJSTVO POLICIJE
n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline

 

PREDMET: POGIBIJA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA – MOTOCIKLISTA
- utvrđivanje činjenica i odgovornosti rukovoditelja, traži se.-

 

Poštovani glavni ravnatelju policije, gospodine Milina,

Obraćamo Vam se zbog pogibije Saše Modrića, policijskog službenika – motocikliste Mobilne jedinice prometne policije sa zahtjevom za utvrđivanjem svih okolnosti koje su prethodile i u velikoj vjerojatnosti pridonijele pogibiji kolege.

Zanima nas u konkretnom slučaju, kako je naš pokojni kolega radio tog tjedna, a osobito toga dana kada se tragedija dogodila i da li je kolegi toga dana kada je nastradao osiguran odmor tj. stanka na koju je imao pravo sukladno odredbama KUSN-a te koliko je sati proveo na poslu i prevalio kilometara toga dana, a koliko je sati odradio i prevalio kilometara prethodnih dana u tekućem radnom tjednu.

Naime, općepoznato je da je umor jedan od najvećih neprijatelja sigurne vožnje, a u konkretnom slučaju od policijskih službenika – motociklista, očekuje se, uz upućivanju na izvršenje konkretnih zadaća i vožnja službenog motocikla koja zahtijeva viši stupanj pažnje i opreza od vozača osobnog automobila i drugih građana. Nesporno je da je poginuli policijski službenik u konkretnoj situaciji bio pod određenim pritiskom i da je osjećao odgovornost da povjerenu mu zadaću obavi na vrijeme koje je propisao njegov rukovoditelj, stoga su se u konkretnom slučaju organizacije rada morali uzeti u obzir propisi koji reguliraju maksimalno dozvoljeno trajanje vožnje za profesionalne vozače što je regulirano Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima i uređajima za bilježenje udaljenosti u cestovnom prijevozu.

Bez obzira što se navedeni Zakon ne primjenjuje na osobe koje u okviru neke druge djelatnosti izvan cestovnog prijevoza dolaze u situaciju da unutar svoje službe vozeći prevaljuju veće udaljenosti smatramo da se u situaciji policijskih službenika koji poslove obavljaju službenim vozilima i motociklima mora uzeti u pri organizaciji rada ovaj propis jer su policijski službenici u navedenim situacijama puno bliže situacijama u kojoj se nalaze profesionalni vozači u cestovnom prijevozu nego običan građanin koji svojim vozilom prevaljuje veće udaljenosti. Iz odredbi navedenog Zakona jasno je razvidno što se mjerodavno smatra prekomjernom vožnjom sa stajališta sigurnosti u prometu i upravo je zbog pritiska poslodavaca na profesionalne vozače ovaj Zakon i donesen kako bi se izbjeglo da vozači voze duže nego što je preporučljivo sa stajališta svih sudionika u prometu, a u konkretnom slučaju poginuli policijski službenik je temeljem naloga nadređenog mu policijskog službenika upućen da obavi službenu zadaću koja je u sebi uključivala i vožnju službenog motocikla na većoj udaljenosti i u vremenu duljem od 9 sati. Isto tako Uredba EZ broj: 561/2006. Europskog parlamenta propisuje vremena rada i odmora u cestovnim prijevozu, a prekršajne odredbe navedenog Zakona su izravno vezane za kršenje navedene Uredbe EZ koja u čl. 6. propisuje da maksimalno dnevno vrijeme vožnje ne smije prelaziti 9 sati, odnosno iznimno se dva puta tjedno dopušta vožnja od 10 sati dnevno, kao i neprekidna stanka koja je propisana nakon 6 sati neprekidne vožnje koja se mora koristiti isključivo za odmor.

S obzirom na činjenicu da se nikako ne može reći da je posao vozača u cestovnom prometu složeniji od obavljanja policijskih poslova te da je 10 sati rada policijskog posla po pitanju koncentracije i mentalne potrošenosti barem jednako 10 sati vožnje jasno je da je u konkretnoj situaciji poginuli policijski službenik, obzirom na prijeđenu udaljenost, duljinu rada i neadekvatnosti odmora, vozio u okolnostima koje su ugrozile njegovu sigurnost kao i sigurnost svih sudionika u prometu, što je u konačnici završilo tragičnim događajem pogibije našeg kolege, a da se sve to dogodilo isključivo radi loše organizacije rada koju je propisao i naložio njegov rukovoditelj rasporedom rada.

Stoga, poštovani Glavni ravnatelju policije, od Vas zahtijevamo utvrđivanje odgovornosti zapovjednika Mobilne jedinice prometne policije u konkretnom slučaj, kao i u svim drugim slučajevima kršenja propisa koji reguliraju radno vrijeme i način rada navedene Jedinice koja je ustrojena da bi štitila i brinula o sigurnosti prometa na cestama, a ne da ugrožava živote drugih sudionika u prometu i živote svojih zaposlenika lošom i protuzakonitom organizacijom rada kojim se policijske službenike dovodi do iznemoglosti i konstanto ih se požuruje u izvršenju službenih zadaća kako se ne bi prouzročio prekovremeni rad ili veći iznos dnevnice, dok s druge strane smo svi svjedoci kako pojedini rukovoditelji izmišljaju nepotrebne nadzore, koje mogu obaviti i u redovnom radu, da bi sebi i svojim suradnicima pisali prekovremene sate koji znatno više opterećuju proračun nego prekovremeni sati policijskih službenika na terenu koji ionako rade za mizernu plaću koja i s tim „silnim“ prekovremenim satima ne prelazi davno obećanih 5.000,00 kuna plaće.

Odgovor što šte poduzeli i utvrdili molimo da dostavite pismenim putem u zakonskom roku.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica,
- medijima u Republici Hrvatskoj,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: sps@sps.com.hr
© 2016 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio