SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Kasa

KASA UZAJAMNE POMOĆI

Predsjedništvo Sindikata policijskih službenika donijelo je odluku o osnivanju fonda Kase uzajamne pomoći (u daljnjem tekstu: KUP) neposredno nakon osnivanja Sindikata i Pravilnik o KUP-u kojim je reguliran njegov način rada, a sve u cilju pružanja pomoći prikupljanjem novčanih sredstava po načelu uzajamnosti i solidarnosti kao stalni oblik uplata novčanih uloga te davanja povratnih potpora odnosno pozajmica u granicama raspoloživih financijskih sredstava.

 KUP posluje isključivo sukladno navedenom Pravilniku koji ne dozvoljava nikakve „posebne“ zahtjeve kojima bi se indirektno dale određenim dužnosnicima Sindikata „faraonske“ ovlasti. Smatramo da su financijska sredstva KUP-a isključivo sredstva članova KUP-a koji štede da bi jedni drugima pomagali, a Sindikat samo servis koji treba ta sredstva dodjeljivati na  transparentan i propisan način bez ikakvih iznimki.

Članom KUP-a postaje se potpisivanjem i predajom pristupnice SIndikatu, a iznos mjesečnog uloga koji je moguće uplaćivati je minimalno 100,00 kuna, a maksimalno 1.000,00 kuna (iznos zaokružen na pedesetice) putem obustave na plaći, kojeg se može mijenjati jedanput mjesečno.

 Odlukom Predsjedništva Sindikata od 23. veljače 2018. godine donesen je novi Pravilnik o Kasi uzajamne pomoći koji omogućava članu koji pristupi u članstvo KUP-a pozajmicu u iznosu do 6.000,00 kuna na rok otplate od maksimalno 12 jednakih mjesečnih rata od kojih rata ne može biti manja od 500,00 kn, a razvojem i jačanjem KUP-a svakako ćemo nastojati povećavati taj iznos .

Član koji je u članstvu KUP-a više od 6 mjeseci odobrava se pozajmica u visini do 3 puta veća od njegovog ukupnog uloga.

Pozajmica se odobrava do maksimalnog iznosa od 36.000,00 kuna na rok otplate od 2 do 24 jednake mjesečne rate uz uvjet da mjesečni iznos rate povrata pozajmice ne može biti manji od 500,00 kuna do iznosa od 11.999,00 kuna, na odobrene iznose pozjamice od 12.000,00 do 23.999,00 kuna mjesečni iznos rate povrata pozjamice ne može biti manji od 1.000,00 kuna, a na odobrene iznose pozjamice od 24.000,00 do 36.000,00 kuna mjesečni iznos rate povrata pozjamice ne može biti manji od 1.500,00 kuna.

Dozvoljeni su i prijenosi ušteđenih uloga iz kase uzajamne pomoći drugog sindkata, ali ulog koji je prenesen može se korisitti za pozajmicu u visini do 3 puta većem od svog ukupnog uloga nakon sljedećeg vremenskog perioda:

- do 3.000,00 kuna nakon 6 mjeseci od dana prijenosa sredstava,

- od 3.001,00 do 6.000,00 kuna nakon 12 mjeseci od dana prijenosa sredstava, 

- od 6.001,00 do 9.000,00 kuna nakon 18 mjeseci od dana prijenosa sredstava, 

- od 9.001,00 kuna i više nakon 24 mjeseca od dana prijenosa sredstava.

Uvjet za prijenos sredstava iz kase zajamne pomoći drugog sindikata je ispis iz kase uzajmane pomoći tog sindikata o lemu je član dužan dostaviti određene dokaze koji potvrđuju tu činjneicu (financijska kartica o uplaćenim ulozima u kasi uzajamne pomoći sindikata iz kojeg se ispisao dobivena od strane ustrojstvene jedinice MUP-a RH nadležne za obračun njegove plaće, obračunski list od plaće za mjesec prije ispisa i nakon ispisa iz sindikata te dokaz o uplati na njegov tekući račun ušteđenih sredstava od strane sindikata iz kojeg se ispisao).

U KUP-u ovog Sindikata nema članarine ni tzv. „posmrtne pripomoći“, manipulativne naknade na Vaš ušteđeni novac prilikom traženja povrata svog uloga i tko zna kakvih još izmišljenih naknada i manipulativnih troškova jer smatramo da sindikat ne može niti smije zarađivati na svojim članovima, a bavljenje tom aktivnošću ipak prepuštamo drugim sindikatima kojom dodatno zarađuju na svojim članovima i time i dovoljno govore koliko im  je stalo do njihovog člana, bilo to zakonito ili ne.

Obzirom da smo sa KUP-om startali od same nule, nismo bili na početku rada u mogućnosti dijeliti pozajmice kao drugi sindikati koji djeluju godinama i „gule“ svoje članove na kojekakvim naknadama pa su time u mogućnosti davati pozajmice po upisu, ali vjerujemo da ćemo kroz pošten i transparentan rad pridonijeti Vašem povjerenju i jačanju KUP-a, a samim time i mogućnosti da i mi pružimo po samom upisu u KUP određeni veći iznos pozajmice koji je sada 6.000,00 kuna.

Nadzor poslovanja KUP-a provodi Povjerenstvo KUP-a i Nadzorni odbor Sindikata, a osiguran je još jedan oblik kontrole poslovanja, a taj je da svaki član KUP-a može Predsjedništvu podnijeti predstavku s opisom nepravilnosti u radu KUP-a, ako je nezadovoljan radom tijela KUP-a. Predsjedništvo je dužno po dobivenoj predstavci provjeriti točnosti navoda podnositelja predstavke i na prvoj slijedećoj sjednici dati pisani odgovor podnositelju, a u slučaju nepravilnosti u radu poduzeti daljnje pravne mjere i radnje u cilju zaštite zakonitosti rada KUP-a.

 Isto tako predvidjeli smo situaciju u slučaju prestanka rada KUP-a kojom prilikom sredstva preostala nakon završnog postupka prestanka rada pripadaju Sindikatu, a ukoliko Sindikat prestane djelovati sva imovina Sindikata raspodjeljuje se humanitarnoj organizaciji u skladu s odlukom Sabora pazeći pri tome na izbjegavanje mogućeg sukoba interesa tako da niti jedna lipa s računa Sindikata ne može završiti na privatnom računu bilo kojeg člana Sindikata, bio on običan član ili dužnosnik.

Stoga Vas sve pozivamo da podržite rad KUP-a i pomognete kako drugim kolegama kojima je pomoć odnosno pozamica potrebna tako i sebi u nekom trenutku kada Vam ista zatreba.

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: sps@sps.com.hr
© 2016 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio