SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Odlasci u mirovinu policijskih službenika

Broj: SPS-01-02/3-2019.
Zagreb, 5. 1. 2019. godine

 

UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
n/r pomoćnika ministra gosp. Ante Delipetra

 

PREDMET: ODLASCI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA IZ MUP-a
- odgovori, traže se.-

 

Poštovani pomoćniče ministra, gospodine Delipetar,

Zaprimili smo brojne pritužbe policijskih službenika srednje stručne spreme kojima se nije udovoljilo zamolbama za odlazak u mirovinu sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, dok se s druge strane, prema raspoloživim informacijama, policijskim službenicima više i visoke stručne spreme udovoljavalo takvim zamolbama.

Isto tako svakodnevno smo svjedoci brojnim napuštanjima Ministarstva i to mladih policijskih službenika, pa čak i onih koji su pod petogodišnjim ugovorom, što je itekako zabrinjavajuće i krajnje je vrijeme da Ministarstvo po pitanju plaća policijskim službenika konačno nešto poduzme kako se ne bi dogodio kolaps sustava jer broj zainteresiranih osoba za policijsko zanimanje i posao je sve manji, a odljev kadra očito sve veći.

Stoga od Vas tražimo sljedeće odgovore za 2018. godinu:

1. Koliko je policijskih službenika podnijelo zahtjev za mirovinu?

2. Kojem broju policijskih službenika srednje stručne spreme je udovoljeno zamolbi za odlazak u mirovinu?

3. Kojem broju policijskih službenika više i visoke stručne spreme je udovoljeno zamolbi za odlazak u mirovinu?

4. Koliko je policijskih službenika dalo otkaz i time napustilo službu?

5. Koliko je policijskih službenika dobilo otkaz rješenjem disciplinskog suda zbog povrede službene dužnosti?

6. Koliko je policijskih službenika koristilo pravo na neplaćeni dopust i koliko se nakon korištenja neplaćenog dopusta odlučilo na otkaz?

7. Koliko je policijskih službenika primljeno u Ministarstvo?

8. Koliko je primljeno u službu policijskih službenika nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u trajanju od godinu dana?

9. Koliko je primljeno u službu policijskih službenika nakon završenog temeljnog policijskog tečaja u trajanju od 2 mjeseca?

10. Koliko je primljeno u službu bivših policijskih službenika koji su se javili na raspisane natječaje i praktički se vratili u Ministarstvo?

11. Koliko je bilo policijskih službenika u Ministarstvu na dan 1. 1. 2018. godine, a koliko ih je na dan 1. 1. 2019. godine?

12. Koliko je bilo u policijskih službenika na dan 1. 1. 2018, godine u Sjedištu Ministarstva, koliko u Ravnateljstvu policije, a koliko po pojedinim policijskim upravama te koje je takvo stanje na dan 1. 1. 2019. godine?

Odgovore molimo dostavite nam pismenim putem u zakonskom roku pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: sps@sps.com.hr
© 2016 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio