SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Učestala pitanja

Kako mogu postati članom Sindikata policijskih službenika?

Članom možete postati ako ste zaposlenik Ministarstva unutarnjih poslova ili polaznik srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka Policijske škole "Josip Jović".

Da bi postali članom potrebno je popuniti pristupnicu (nalazi se u izborniku "OBRASCI - SINDIKAT") čitkim štampanim slovima te ju vlastoručno potpisati i dostaviti Sindikatu policijskih službenika na jedan od slijedećih načina:

1. popunjavanjem na našoj web stranici: http://sps.com.hr/index.php/pristupnica

2. skeniranu putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. putem telefaks uređaja na broj 01/ 2426-246 ili specijal 26-246

4. poštom ili putem teklića MUP-a (službenom poštom) na adresu:

RAVNATELJSTVO POLICIJE - POLICIJSKA AKADEMIJA

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1

5. osobno na adresu Sindikata policijskih službenika (moguće ubaciti i u kaslić ispred ureda)

5. predati sindikalnom povjereniku u svojoj ustrostvenoj jedinici (popis povjerenika možete vidjeti na web stranici pod izbornikom "KONTAKTI  - PODRUŽNICE"

Kada stječem status člana Sindikata policijskih službenika?

Status člana sindikata stječe se uplatom prve članarine koja se plaća isključivo putem obustave na plaći.

Polaznici srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac/policajka stječu status danom upisa jer ne plaćaju članarinu do zasnivanja radnog odnosa u MUP-u iz razloga jer ne primaju plaću. Oni započinju s plaćanjem prve članarine nakon zasnivanja radnog odnosa.

Koliko iznosi članarina?

Članarina iznosi 30,00 kuna mjesečno i plaća se putem obustave na plaći.

Zašto je članarina fiksna i jednaka za sve?

Članarina je fiksna i jednaka za sve članove iz razloga jer svi imaju ista prava, kao i zbog činjenice da je podatak o plaći svakog zaposlenika tajan. Ovakav vid članarine jamči tu tajnost za razliku od postotka o plaće putem kojeg se može točno utvrditi visina Vaše plaće.  

Da li polaznici srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac/policajka plaćaju članarinu i imaju li prava kao i svi ostali članovi?

Polaznici srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac/policajka ne plaćaju članarinu do zasnivanja radnog odnosa u MUP-u iz razloga jer ne primaju plaću.

Oni započinju s plaćanjem prve članarine nakon zasnivanja radnog odnosa, stoga iako ne plaćaju članarinu imaju sva prava kao i ostali članovi zbog navedene činjenice da ne primaju plaću.

Tko je još oslobođen plaćanja članarine?

Članovi koji su na bolovanj dužem od 42 dana, na čuvanju trudnoće, rodiljnom dopustu i u slučaju mirovanja radnog odnosa oslobođeni su plaćanja članarine.  

Njihova je jedina obaveza uredno vraćati zajam koje su dobili iz Kase uzajamne pomoći.

Što podrazumijeva besplatna pravna pomoć?

Besplatna pravna pomoć podrazumijeva:

- pravne savjete u svezi s ostvarenjem prava iz radnog odnosa, prava na rad i po osnovi rada,

- zastupanje u postupku povrede službene dužnosti i

- pružanje radno-pravne zaštite pred sudovima u Republici Hrvatskoj.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć član Sindikata ostvaruje obraćanjem sindikalnom povjereniku ili pravnoj službi Sindikata kojom prilikom podnosi zahtjev za besplatnu pravnu pomoć i potpisuje punomoć kojom daje ovlast za zastupanje Sindikatu odnosno odvjetniku koji sa Sindikatom ima sklopljen sporazum.

Ako se pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje na inicijativu Sindikata, smatra se da je takva pomoć pružena ako je:

- o inicijativi obaviještena glavna podružnica pismenim putem s naputkom o postupanju, odnosno informacija o tome objavljena na internetskoj stranici Sindikata,

- član postupio po naputku Sindikata te traženu dokumentaciju dostavio Sindikatu osobno ili putem sindikalnog povjerenika uz predočenje potvrde prijma dokumenata od strane pošte ili Sindikata i

- Sindikat poduzeo odgovarajuće pravne korake radi ostvarenja prava za koje je dobivena punomoć člana Sindikata.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć odnosno na zastupanje u postupku povrede službene dužnosti ne pripada članu Sindikata koji se učlanio u Sindikat u trenutku kada je počinio određenu radnju koja se naknadno može okvalificirati kao povreda službene dužnosti i zbog koje će se protiv njega pokrenuti ili je već pokrenut postupak pred disciplinskim ili službeničkim sudom, ili se takav postupak već vodi na istom ili višem sudu.

Član Sindikata gubi pravo na besplatnu pravnu pomoć Sindikata, ako ne postupi ili postupi suprotno pismenom naputku Sindikata.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć prestaje s danom istupanja iz članstva u Sindikatu odnosno prestanka članstva u Sindikatu.

Iznimno, članstvo u Sindikatu se nastavlja i nakon umirovljenja, odnosno prestankom službe ili radnog odnosa, za vrijeme dok je članu potrebna radno-pravna zaštita u odnosu na prestalu službu, odnosno radni odnos do pravomoćnosti rješenja suda.

Da li mogu biti članom više sindikata?

Vaša je osobna odluka da li želite biti članom jednog ili više sindikata.

U slučaju disciplinskog postupka da li imam pravo na odvjetnika?

Ako Vam se dogodi povreda službene dužnosti obveza sindikata je osiguranje pravne zaštite koju će Vam pružiti odvjetnik.

Prilikom ročišta sindikat se obvezuje osigurati nazočnost odvjetnika, a ovisno o okolnostima i težini povrede nazočan može biti i siindikalni povjerenik odnosno predsjednik sidnikata, dok se može ukoliko Vi želite uključiti i nazočnost medija i javnosti.

Također sindikat osigurava i dajnja pravna sredstva nakon prvostupanjske odluke od ulaganja žalbe pa do upravne tužbe ovisno o Vašoj odluci.

Bitno je za naglasiti da jedan disciplinski postupak ovisno o njegovoj težini i poduzetim pravnim lijekovima može koštati preko 10.000,00 kuna koliko jedan član zapravo neće vratiti sindikatu u preko 30 godina članstva obzirom na visinu članarine i zapravo ta solidarnost u pravnoj pomoći je jedna od najvažnije svrhe sindikata.

Da li me sindikat može prisilno držati u članstvu zbog nekih ugovornih obveza koje imam prema njegovoj kasi ili drugim tvrtkama s kojima ima sklopljen ugovor?

Pristupanje u sindikat i istupanje iz sindikata isključivo je na DOBROVOLJNOJ OSNOVI o čemu svaki zaposlenik slobodno odlučuje sukladno čl. 166. Zakona o radu, dok postupanje protivno navedenome predstavlja diskriminaciju i kazneno djelo "Povrede prava na udruživanje" iz čl. 129. Kaznenog zakona, a koliko je navedena sloboda uključivanja i istupanja iz sindikata zajamčena govori i činjenica da je ustavna vrednota zaštićena samim Ustavom Republike Hrvatske (čl. 43. st. 1. i čl. 60. st. 1.).

Zašto je tome tako govori činjenica da svojim članstvom u sindikatu dajete ovlast tom sindikatu da Vas zastupa pred poslodavcem sukladno čl. 1. st. 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i da u Vaše ime pregovara i potpisuje određene sporazume koji izravno ili neizravno utječu na Vaša prava.

Stoga je vrlo bitno Vaše članstvo iz kojega zapravo i sindiakt kojeg ste član crpi određena prava pa tako primjerice sukladno čl. 8. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata pravo da bude reprezentativan i da u Vaše ime pregovara o kolektvnom ugovoru s Vladom RH ili recimo pravo iz čl. 92. st. 1. i 2. Kolektovnog ugovora za državne službenike i namještenike koje sindikalnom povjereniku sindikata u kojem ste član daje pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalne aktivnosti i to 3 sata po članu godišnje odnosno pravo na naknadu plaće za puno radno vrijeme na svakih 700 članova sindikata.

Upravo zbog navenedenoga NITKO VAS PRISILNO NE MOŽE DRŽATI U ČLANSTVU SINDIKATA pa imali Vi kasu, osiguranje, pretplatu za mobitel ili bilo koju drugu pogodnost koju Vam je sindikat pružio svojim članstvom.

Činjenica je da ćete ispisom iz tog sindikata izgubiti tu pogodnost, ali nitko Vas ne može prisiljavati da se ne možete ispisati zbog toga niti da prijevremeno morate otplatiti dug u kasi uzajamne pomoći jer Zakon o obveznim odnosima je jasan po tom pitanju. Ukolko Vi izvršavate svoju obvezu vraćanja duga iz kase uzajamne pomoći onako kako ste je i prezeuli sindikat Vam tu ne može ništa, a osobito ne smije prijetiti i tražiti da vratite novac koji ste posudili mimo ugovora kojeg ste sklopili prilikom dobivanja novca,  jer onda se ta osoba koja to čini nalazi u kaznenoj odgovrnosti.

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: sps@sps.com.hr
© 2016 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio