SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Kasa

KASA UZAJAMNE POMOĆI

Predsjedništvo Sindikata policijskih službenika donijelo je odluku o osnivanju fonda Kase uzajamne pomoći (u daljnjem tekstu: KUP) neposredno nakon osnivanja Sindikata i Pravilnik o KUP-u SPS-a kojim je reguliran njegov način rada, a sve u cilju pružanja pomoći prikupljanjem novčanih sredstava po načelu uzajamnosti i solidarnosti kao stalni oblik uplata novčanih uloga te davanja povratnih potpora odnosno pozajmica u granicama raspoloživih financijskih sredstava.

 KUP posluje isključivo sukladno navedenom Pravilniku koji ne dozvoljava nikakve „posebne“ zahtjeve kojima bi se indirektno dale određenim dužnosnicima Sindikata „faraonske“ ovlasti. Smatramo da su financijska sredstva KUP-a isključivo sredstva članova KUP-a koji štede da bi jedni drugima pomagali, a Sindikat samo servis koji treba ta sredstva dodjeljivati na  transparentan i propisan način bez ikakvih iznimki.

 Nadzor poslovanja KUP-a provodi Povjerenstvo KUP-a i Nadzorni odbor Sindikata, a osiguran je još jedan oblik kontrole poslovanja, a taj je da svaki član KUP-a može Predsjedništvu podnijeti predstavku s opisom nepravilnosti u radu KUP-a, ako je nezadovoljan radom tijela KUP-a. Predsjedništvo je dužno po dobivenoj predstavci provjeriti točnosti navoda podnositelja predstavke i na prvoj slijedećoj sjednici dati pisani odgovor podnositelju, a u slučaju nepravilnosti u radu poduzeti daljnje pravne mjere i radnje u cilju zaštite zakonitosti rada KUP-a.

 Isto tako predvidjeli smo situaciju u slučaju prestanka rada KUP-a kojom prilikom sredstva preostala nakon završnog postupka prestanka rada pripadaju Sindikatu, a ukoliko Sindikat prestane djelovati sva imovina Sindikata raspodjeljuje se humanitarnoj organizaciji u skladu s odlukom Sabora pazeći pri tome na izbjegavanje mogućeg sukoba interesa tako da niti jedna lipa s računa Sindikata ne može završiti na privatnom računu bilo kojeg člana Sindikata, bio on običan član ili dužnosnik.

Članom KUP-a postaje se potpisivanjem i predajom pristupnice SIndikatu, a iznos mjesečnog uloga koji je moguće uplaćivati je minimalno 100,00 kuna, a maksimalno 500,00 kuna (iznos zaokružen na pedesetice) putem obustave na plaći, kojeg se može mijenjati jedanput mjesečno.

 Odlukom Predsjedništva Sindikata od 17. 12. 2017. godine donesen je novi Pravilnik o KUP-u SPS-a kojim je ukinuta dosadašnja naknada od 2% manipulativnog troška koju smo imali da bi mogli podići Kasu obzirom da smo krenuli od nule, a članu koji pristupi u članstvo KUP-a sukladno financijskim mogućnostima KUP-a može se odobriti pozajmicu u iznosu do 3.000,00 kuna na rok otplate od maksimalno 6 jednakih mjesečnih rata od kojih rata ne može biti manja od 500,00 kn isključivo prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva, a razvojem i jačanjem KUP-a svakako ćemo nastojati povećavati taj iznos .

 

Član koji je u članstvu KUP-a od 6 do 12 mjeseci odobrava se pozajmica u visini do 2,5 puta veća od njegovog ukupnog uloga,

a član koji je u članstvu KUP-a više od 12 mjeseci odobrava se pozajmica u visini do 3 puta veća od njegovog ukupnog uloga.

 

Pozajmica se odobrava do maksimalnog iznosa od 24.000,00 kuna na rok otplate od 2 do 24 jednake mjesečne rate uz uvjet da mjesečni iznos rate povrata pozajmice ne može biti manji od 500,00 kuna, a na odobrene iznose pozjamice preko 12.001,00 kuna mjesečni iznos rate povrata pozjamice ne može biti manji od 1.000,00 kuna.

 

U KUP-u ovog Sindikata nema članarine ni tzv. „posmrtne pripomoći“, manipulativne naknade na Vaš ušteđeni novac prilikom traženja povrata svog uloga i tko zna kakvih još izmišljenih naknada, a sada smo ukunuli i manipulativni trošak jer smatramo da sindikat ne može niti smije zarađivati na svojim članovima, a bavljenje tom aktivnošću ipak prepuštamo drugim sindikatima kojom dodatno zarađuju na svojim članovima i time i dovoljno govore koliko im  je stalo do njihovog člana, bilo to zakonito ili ne.

Obzirom da smo sa KUP-om startali od same nule, nismo bili na početku rada u mogućnosti dijeliti pozajmice kao drugi sindikati koji djeluju godinama i „gule“ svoje članove na kojekakvim naknadama pa su time u mogućnosti davati pozajmice po upisu, ali vjerujemo da ćemo kroz pošten i transparentan rad pridonijeti Vašem povjerenju i jačanju KUP-a, a samim time i mogućnosti da i mi pružimo po samom upisu u KUP određeni veći iznos pozajmice koji je sada 3.000,00 kuna.

Stoga Vas sve pozivamo da podržite rad KUP-a i pomognete kako drugim kolegama kojima je pomoć odnosno pozamica potrebna tako i sebi u nekom trenutku kada Vam ista zatreba.

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: sps@sps.com.hr
© 2016 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio